Visie

In de sector techniek worden de beroepsgerichte programma`s bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en motorvoertuigentechniek aangeboden.

Deze “losse” programma`s zijn in 2011 samengegaan in het beroepsgerichte programma techniek breed.

De visie die ten grondslag ligt aan het programma techniek breed is uitstel van keuze, goede voorlichting en oriëntatie op de beroepsgerichte programma`s.

Uitstel van keuze:

Voorheen was het zo dat leerlingen aan het eind van klas 2 hun keuze bekend moesten maken voor een beroepsgericht programma. Op dit moment is het zo dat leerlingen niet meteen een keuze hoeven te maken. Ze kiezen alleen voor de sector techniek. Aan het eind van klas 3 mogen leerlingen aangeven of zij zich willen specialiseren of dat ze “breed” willen blijven. Uiteindelijk doet iedere leerling aan het eind van klas 4 examen techniek breed.

Voorlichting en oriëntatie:

De leerlingen die kiezen voor de sector techniek krijgen te maken met een uitgebreide voorlichting en oriëntatie op de verschillende programma`s. Zo krijgen ze in klas 3 opdrachten uit alle verschillende programma`s. Ook wordt er stage gelopen bij bedrijven en gaan ze op bedrijfsbezoek. Dit alles om de leerlingen in staat te stellen een juiste en weloverwogen keuze te laten maken voor als zij kiezen voor het MBO.

Samenwerking:

De sector techniek bestaat uit de technische programma `s van het Insula College en het Stedelijk Dalton Lyceum. Op dit moment wordt er nauw samengewerkt met het ROC Da Vinci College waar leerlingen kennis kunnen maken met het programma motorvoertuigentechniek. Het bedrijfsleven speelt ook een belangrijke rol. Zo bieden zij stageplaatsen aan, geven gastlessen en verzorgen bedrijfsbezoeken.

Onderwijs:

We werken binnen de sector techniek met lesbrieven. Deze lesbrieven zijn zo opgebouwd dat alle vaardigheden die op het examen worden getoetst aan bod komen. Zo moeten de leerlingen naast hun praktijkopdracht ook een materialenlijst, een begroting, een technische tekening en een presentatie kunnen maken. Er vinden regelmatig reflectiegesprekken plaats waarin gesproken wordt over wat er allemaal goed ging en wat er eventueel beter kan. De leerlingen worden gestimuleerd om binnen vast gestelde kaders creatief te denken door zelf inhoud te geven aan de lesbrieven.